Urządzenia i narzędzia pomiarowe

Tu do pobrania przykład/wzór opinii – waga 2.32 MB, zawartość 21 stron, format pdf:

Opinia techniczna pdf

Pomiary

Nie oceniamy na „oko”, gruntownie wykonujemy 12 złożonych pomiarów, jeśli nie mamy pewności powtarzamy badanie lub wykonujemy je przy użyciu innej metody: 

Pomiar wilgotności1. Wilgotności tynków, posadzek i powietrza wewnątrz nieruchomości.
Pomiar wilgotności pokazuje właściwą lub nieskuteczną izolację i wentylację domu. Zbyt duża wilgotność może skutkować częstymi chorobami mieszkańców, co może być  również powodem sprzedaży nieruchomości. Wykonanie termoizolacji lub naprawa systemu wentylacji pociąga za sobą znaczne wydatki.

Zasięg GSM2. Zasięg telefonii komórkowej dla operatorów:
PLUS, ORANGE, T-MOBILE i PLAY – badane wewnątrz nieruchomości.
Sprawdzamy odległości do najbliższych przekaźników i porównujemy siłę sygnału czterech operatorów. Materiał budowlany jest skutecznym izolatorem dla sygnału GSM, niekiedy wymagany jest montaż anteny zewnętrznej dla, routera Wi-Fi.

Jakość powietrza3. Stężenie substancji lotnych – jakość powietrza:
PM10 (Pył zawieszony), PM2,5 (Pył zawieszony), SO2 (Dwutlenek siarki), NO2 (Dwutlenek azotu), CO (Tlenek węgla), C6H6 (Benzen), O3 (Ozon), CO2 Dwutlenek węgla), CH2O (Formaldehyd) – badane na zewnątrz nieruchomości.
Obszar około lotniskowy, urbanizacja przestrzeni mieszkalnej, lokalizacja zakładów przemysłowych, zwykłej piekarni, elektrociepłowni i innych obiektów emitujących wyziewy i gazy poprodukcyjne bardzo zmienia jakość powietrza w naszym otoczeniu. Lepiej nie kupować domu w okolicy, gdzie stężenie substancji lotnych jest ponadnormatywnie w skali czasu przekroczone.

Akustyka domu4. Akustyka domu: wyciszenie pomieszczeń, poziom szumów zewnętrznych, słyszalność ruchu ulicznego, dźwięki wewnętrzne.
Badanie wykazuje stopień zagrożenia hałasem środowiska, w którym usytuowana jest posesja, a także dokuczliwe i drażniące dźwięki wewnętrzne domu np. praca pieca, agregatów.

Poziom wód gruntowych5. Poziom wód gruntowych.
W porze suchej nie sprawdzimy czy poziom wód gruntowych jest powyżej ławy fundamentów co skutkuje wybijaniem wody kanałowej z kratek podłogowych podczas obfitych opadów ale w okolicznych zabudowaniach możemy sprawdzić czy są domy z podpiwniczeniem i garażami poniżej poziomu gruntu oraz porównać naszą lokalizację na geomapie.

Ciśnienie wody6. Ciśnienie wody.
Pozwala sprawdzić wydajność struktury wodociągów na wszystkich poziomach domu: piwnice, parter, piętra.

Jakość wody7. Jakość wody: twardość, odczyn PH, zawartość chloru.
Analiza jakości wody pokaże konieczność lub niekonieczność stosowania filtrów. 

Temperatura wody8. Temperatura wody ciepłej.
Różnica pomiędzy wskazaniem temperatury wody na piecu a temperaturą w kranie świadczy o niewystarczającej izolacji rur lub uszkodzeniu pieca.

Czas dopływu do baterii9. Czas dopływu wody ciepłej do baterii.
Badanie pokazuje wydajność pieca.

Badanie kamerą termowizyjną10. Badanie termowizyjne.
Do wykonania w porze jesienno – zimowej. Pokazuje ubytki w izolacji elewacji, otworów okiennych i drzwi, poddasza czy instalacji C.O.

Instalacja gazu11. Szczelność instalacji gazowej.
Mierzona detektorem na zewnątrz i wewnątrz budynku. Gaz ziemny jest bezwonny, zatem może się ulatniać podnosząc w ten sposób koszty zużycia.

Ilość światła12. Ilość światła dziennego w pomieszczeniach.
Mała ilość światła naturalnego w domu bardzo niekorzystnie wpływa na samopoczucie i kondycję psychofizyczną, schody bez okien czy choćby świetlików, zbyt duża roślinność przed oknami tłumiąca dostęp światła, małe otwory okienne, położenie domu w osiach wschód – zachód, północ – południe mogą być męczące. Przyzwyczajamy i adaptujemy się oczywiście do warunków (sztucznie doświetlamy) ale kosztem powolnej degradacji wzroku.

Urządzenia pomiarowe

Wilgotnościomierz bezinwazyjny– Wilgotnościomierz punktowy
   bezinwazyjnie wskazuje wilgotność materiału, np: tynku, posadzki, drewna


Wilgotnościomierz powietrza– Wilgotnościomierz powietrza
   pokazuje temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu


Poziomica laserowa– Poziomica cyfrowa
   pozwala precyzyjnie zmierzyć odchylenia pionowe i poziome, np: spadki na tarasie,   odpływy w łazience lub osadzenie okien, drzwi – ma to znaczenie dla szczelności lub uszkodzeń w okach i drzwiach


Kątomierz cyfrowy– Kątomierz cyfrowy
   urządzenie wspomagające poziomicę cyfrową


Dalmierz laserowy– Dalmierz laserowy
   pomaga przy wykonaniu obmiarów pomieszczeń


Anemometr– Anemometr
   bardzo czuły instrument badający przepływ powietrza głównie w kanałach wentylacyjnych


Sonometr– Sonometr
   zmierzymy nim poziom hałasu w wielu miejscach domu


Manometr– Manometr
   nakręcany na wylewkę baterii – bezinwazyjny, zliczy ciśnienie wody


Drogomierz– Drogomierz
   ułatwia i precyzyjnie mierzy powierzchnię działki lub obwód domu


Luksometr– Luksometr
   mierzy natężenie światła


Tester jakości wody– Tester jakości wody – TDS + termometr
   używamy kilku metod, pracujemy na jednorazowych odczynnikach chemicznych, urządzeniach badających odczyn PH, urządzeniach mierzących zawartość chloru.

Kamera termowizyjna– Kamera termowizyjna
   obrazuje ucieczki ciepła, zabezpieczenie termoizolacyjne budynku, nieszczelność poduszki powietrznej poddasza


Aparat fotograficzny i kamera– Kamera i aparat fotograficzny
   dokumentujemy badaną nieruchomość


Kamera endoskopowa– Kamera endoskopowa
   zaglądamy w miejsca niedostępna dla oka, np: pod szafki, w kanały wentylacyjne


Miernik cząsteczek pyłu– Miernik cząsteczek pyłu
   urządzenie analizujące obecność substancji lotnych lub przekroczenie normy przez te substancje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia


Detektor gazu ziemnego– Detektor gazu
   sprawdzamy szczelność instalacji gazowej


Dron– Dron RC Syma X8HG + kamera – nie wymaga licencji
   zaglądamy na dach, rynny, komin to szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze rozwiązanie niż drabina, choć niekiedy przeszkadza wiatr lub zadrzewienie