Czy taką inspekcję można przeprowadzić za granicą?

Tak. Koszt opinii jest niezmienny, natomiast dodajemy koszt przejazdu z tzw. kilometrówki.