Czy opinia może być użyta w sądzie?

Nie. Nie uczestniczymy w żadnych sporach. Nasze opinie techniczne i prognozy remontowe nie są autoryzowane przez biegłych sądowych. Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie naszych opracowań w konfliktach sprzedawca – kupujący, zleceniodawca – wykonawca i pochodnych.

Tu do pobrania druk zlecenia wykonania „Prognozy remontowej wraz z uzasadnieniem” – waga 203 KB, zawartość 1 strona, format PDF:
Jest on formą kontraktu pomiędzy Państwem a wykonującym usługę. Po wypełnieniu proszę zeskanować lub sfotografować i podczas rezerwacji terminu przesłać na adres robert.frey@audytdom.pl